Zdravko Jurčević

  1. POJAČAJ, POJAČAJ
  2. ŠTA DOČEKA KUĆO STARA
  3. DOBRODOŠO KUME
  4. NIKO BRAĆU NEĆE POSVAĐATI
  5. DAJTE VINA KOLIKA JE DRINA
  6. TAJ BAŽDAREN NIJE
  7. LUČE BIJELO
  8. LOLA
  9. BOLJE DA MI ZAVIDE
  10. BUBA