Vlatka Karanović

  1. Zver (Vlatka Karanovic – Vlatka Karanovic – D. Bojic)
  2. Original (M. Cipiripi – M. Cipiripi – D. Bojic)
  3. Nikada više (Dragiša Baša – Dejan Abadić – Vuk Zirojević)