Vera Matović

  1. MILANOVI SVATOVI  (Lj. Kešelj – T. Mrkonjić – I. Kokić)
  2. LEPA PLAVUŠA    (H. Dudić- S. Nebrigović – M. Dudić)