Stoja

 1. Kao ovde nigde nije
 2. Bela ciganka
 3. Lila, lila
 4. Takvog dečka hoću ja
 5. Ola, ola
 6. Robija
 7. Nije da nije
 8. Hoću pesmu, hoću lom
 9. Zgazi, ubi
 10. Kakva sam, takva sam
 11. Pare, pare