Sanja Maletić

  1. Mali je Svet
  2. Tebi sam rođena
  3. Evo sviće zora
  4. Procvali su jorgovani
  5. Razvedi me
  6. Nemirna duša
  7. Šta li si mislio
  8. Velegradskim ulicama
  9. Luda
  10. Kako da ne