Sandro

  1. Jugo Tugo
  2. Pola, Pola
  3. Gorka Krv
  4. Jedina
  5. Bomba
  6. Svijet Nek’ Nestane
  7. Bejlis Viski
  8. Hajde, Opusti Se