Preldžije Žare i Milenko

  1. ALO TAXI
  2. ŠLJIVOVICA
  3. PRELDŽIJA SI I BARABA duet sa Verom Matović
  4. DALEKO SI RODNI KRAJU
  5. GLAMOČKE PRELDŽIJE
  6. SAMARICA
  7. BOŽIĆ
  8. OJ, KAFANO
  9. NE TUGUJ MI RADOJKA
  10. ĐE VJETROVI HLADNI BIJU