Pero i Milan

  1. ZALJUBLJEN MOMAK
  2. RAKIJA I PIVA
  3. KAZAN ZA RAKIJU
  4. LUTKO MOJA
  5. PERINA PJESMA
  6. MRKONJIĆKA LOLA
  7. SVE ZBOG NJE
  8. NEPOZNATA MLADA

Autor teksta: Lazo Pajčin Autori muzike: Lazo Pajčin i Dejan Šćepanović Aranžmani: Dejan Šćepanović