Oj Krajino 4

 1. MIŠO DAVIDOVIĆ – Kumašine moj
 2. BORA DRLJAČA – Grliće te moja sena
 3. GORAN VUKOŠIĆ – Crnogorko moja mila
 4. NEĐO BOBAR – Bol i kazna
 5. KRAJIŠNICI SA DRINE – Zidar, tesar i armirač
 6. NEĐO BOBAR – Stotinu puta
 7. SAVO RADOVIĆ – Sirotinjska kuća
 8. KRAJIŠNICI SA DRINE – Selo moje
 9. BRAĆA KRAJINE – Korenita selo moje
 10. ZDRAVKO JURČEVIĆ – Šta dočeka kućo stara
 11. SAVO RADOVIĆ – Romanija i Jahorina
 12. BORA DRLJAČA – Banjaluko pozdravi Krajinu
 13. SINOVI MANJAČE – Austrija nije za bećara
 14. GOCI I LAZO – Oj garava, đe su te odveli
 15. SINOVI MANJAČE – Jesen u mom zavičaju
 16. KRAJIŠNICI NEBO I ŽELJO – Bez Manjače nije lako
 17. ŽARE I GOCI – Ljubav sa Grmeča
 18. RANKO STANIĆ DŽIMI – Krupa na Uni
 19. MILENA PLAVŠIĆ – Banjaluko i ta tvoja sela
 20. BAJA MALI KNINDŽA – Ne idi kad mi je najteže
 21. VLATKA KARANOVIĆ – Majko moja mila
 22. MILOMIR MILJANIĆ – Kletva Lazareva