Momo i Dodir

  1. SAMO JEDAN GRAD
  2. OSAM ŽENA DA ME GRLE
  3. OJ JELENA, JELO
  4. POZDRAVITE STARU MOJU
  5. KOSAC i GARA
  6. LAŽNA LJUBAV
  7. ZMIJA U NEDRIMA
  8. DRMEŠ