Merlo

  1. Mindjuse od Tresanja
  2. Uputstvo za srecu
  3. Brisem te iz sebe
  4. Kosmar
  5. Stara Navika
  6. Bijelo srce u fildzanu
  7. Ne beri brigu
  8. Nanule