Maya

 1. Kaldrma
 2.  Ženski mangup
 3. Djevojačko prezime
 4. Voljela sam s tobom sve
 5. Laka meta
 6.  Ako ne molim ne znači da ne volim
 7. Pjevala bih da mi se ne plače
 8. Četiri zida
 9. Nemogući spoj
 10. Najveća ljubav tvoja
 11. Amajlija