Krajiška grupa Zrmanja

Krajiska grupa Zrmanja
  1. ĆAĆINA BRIGADA (Nebojsa Ibrahimovic i Boco Tomasevic – Goran Panić – Boco Tomašević)
  2. ŽELIM SRPKINJU (Nebojsa Ibrahimovic i Boco Tomasevic – Petar Bursać – Boco Tomašević)
  3. LJUBAV ZAVIČAJNA (Boco Tomašević – Milan od Dinare – Boco Tomašević)
  4. ZAKLETVA SINU (Boco Tomašević – Milan od Dinare – Boco Tomašević)