Krajiška grupa UNA

  1. NEMA MALE DANIMA
  2. SRPKINJA
  3. NOVI GRAD
  4. SKLONITE MI OGLEDALO
  5. RADO BI SE VRATIO NA STARO
  6. LJUBAV POKRAJ SANE
  7. PJESMA O LAZI