HAŠIM ĆATĆ

  1. Prliveno Vino
  2. Zivot Nikom Ne Ostaje Duzan
  3. Kafana Zivota
  4. Ko Da Mi Zabrani
  5. U Svijet Bijeli
  6. Jablan
  7. Ja Nisam Mogao Da Biram
  8. Covjek Sa Dvije Duse
  9. Mislio Sam Svaki Dan