Goci i Lazo

 1. PUSTA POLJA
 2. KAMEN I KUPUS
 3. MALA RAVNI STOPALA
 4. SANJANKA
 5. DELIJE KNIN
 6. RATNI DANI
 7. DALMACIJA
 8. POMIRI SE NOĆAS SA MNOM
 9. ŠIPOVO, STROJICE
 10. REPUBLIKA SRPSKA
 11. POD KOZAROM
 12. GRMEČKA KORIDA
 13. NA SUVO