EX

 1. Živote moj
 2. Dunave
 3. Reka greha
 4. Lale
 5. Dao bih sve
 6. Bioskop ponovo radi
 7. Šta je to ljubav
 8. U slavu njima
 9. Za sve ljude
  (nova verzija originalne iz 1985. godine)