Duško Vulić Roca

 1. UDARAC U PRAZNO
  (D. Vulić – L. Pajčin – I. Golubić)
 2. LIJEK ZA KRAJINU
  duet sa Bajom Malim Knindžom
  (D. Vulić – L. Pajčin – I. Golubić)
 3. BUNIO SE ĆAĆA
  (D. Vulić – L. Pajčin – I. Golubić)
 4. PLAŠKI
  (D. Vulić – L. Pajčin – I. Golubić)
 5. JA NE SMEM DA JE GLEDAM
  (D. Vulić – M. Pajčin – I. Golubić)
 6. PRINCEZA ZLATNE KOSE
  (D. Vulić – M. Pajčin – I. Golubić)
 7. BIĆEŠ MOJA
  (D. Vulić – M. Pajčin – I. Golubić)
 8. KOG SU ZMIJE UJEDALE
  (D. Vulić – M. Pajčin – I. Golubić)