Dijamanti Bend

  1. Još nemam zamenu za tebe
  2. Srce od kamena
  3. Još sanjam te
  4. Ti idi svojim putem
  5. Nisi ti takva
  6. A ko bi zaboravio
  7. Pustinja
  8. Sestra rođena – gost Zorica Marković