Davor Lazić

  1. Katapult
    (Husa Beat Street)
  2. Neverna kučka
    (Miloš Radosavljević- Miloš Radosavljević – Slavko Kuzmanović Caki)
  3. Kraljica bola
    (Miloš Radosavljević- Miloš Radosavljević – Slavko Kuzmanović Caki)