Ćana

  1. Mostovi
  2. Kukavica i Vila
  3. Skinuću štikle
  4. Tek sad živim
  5. Nisi više ni za kletvu
  6. Gledaj me
  7. Ni minut za tebe
  8. Kućo moja stara