Ćana

 1. KAKO TO (Lj. Kešelj – M.Bučić – I.Kokić)
 2. MOJA LJUBAV ZABRANJENA (M. Cipiripi – M. Cipiripi – Srki Boy)
 3. POMOZI MI, SEJO MILA Duet sa Draganom Bodirožom (M. Cipiripi – M. Cipiripi – I. Kokić)
 4. CRVENA LINIJA (M. Cipiripi – M. Cipiripi – Srki Boy)
 5. ŠTO ME NE GLEDAŠ (R. Krstić – S. Bodiroža – Srki Boy)
 6. KUMO SESTRO (Lj.Kešelj – S.Bodiroža – I. Kokić)
 7. PISMO (R.Krstić – Milorad C. Cvela- R.Krstić)
 8. NIJE LAKO BITI ŽENA (Lj.Kešelj – T.Mrkonjić – I. Kokić)
 9. BIĆE SVEGA, SAMO, NEĆE NAS (Lj.Kešelj – T.Mrkonjić – I. Kokić)
 10. TEŠKE GODINE (Lj.Kešelj – T.Mrkonjić – Lj. Kešelj)
 11. ROBIJA (B.Tomašević – L. Pajčin – B. Tomašević)
 12. MOJ ROĐENI (B.Tomašević – L. Pajčin – B. Tomašević)
 13. HAJDE, HAJDE, MANGUPE (R.Krstić – Lj. Kolaković – I. Kokić)
 14. MOJ GRAD (Lj.Kešelj – T.Mrkonjić – I. Kokić)