Ćana

  1. MOJ DRAGANE ŠTO ME ZABORAVLJAŠ
  2. AH MOJ ALJO
  3. TAMBURALO U TAMBURU MOMČE
  4. JUTROS MI JE RUŽA PROCVETALA
  5. SNIJEG PADE NA BEHAR NA VOĆE
  6. KARANFIL SE NA PUT SPREMA
  7. NAD IZVOROM VRBA SE NADNELA
  8. POVELA JE JELKA
  9. SEJDEFU MAJKA BUĐAŠE
  10. ČUVAM OVCE KRAJ ZELENE JOVE