Ćana

 1. Biće svega samo neće nas
 2. Hajde, hajde mangupe
 3. Moj grad
 4. Teške godine
 5. Robija
 6. Moj rođeni
 7. Gleda me
 8. Nisi više ni za kletvu
 9. Kukavica i vila
 10. Ni minut za tebe
 11. Tek sad živim